26 de profesori au fost eliminaţi pentru fraudă la concursul de titularizare!

Miercuri, 12 iulie, peste 83% dintre candidații înscriși la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar s-au prezentat la proba scrisă, potrivit anunțului Ministerului Educației, citat de News.ro.

Primele rezultate vor fi afișate la 18 iulie, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe site-ul dedicat concursului.

Publicitate

Rata de participare la proba scrisă a fost de 83,17%, iar dintre absolvenții promoției curente care s-au înscris la concurs, 81,70% s-au prezentat. Din numărul total de candidați prezenți, 2.623 de candidați s-au retras, dintre care 2.541 din motive personale și 82 din motive medicale. Procentul candidaților retrași din totalul candidaților prezenți este de 9,87%.

În urma monitorizării desfășurării probei, 26 de candidați au fost eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor putea ocupa posturi didactice în anul școlar 2023-2024.

Ministerul Educației a anunțat că lucrările scrise vor fi evaluate în 12 centre de evaluare, constituite pe discipline, la nivel național. Un total de 23.893 de lucrări au fost transmise către aceste centre, iar 12 lucrări au fost anulate la centrul de concurs, după încheierea probei.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate la 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul dedicat concursului. Contestarea rezultatelor se poate face la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, la adresele comunicate public de către fiecare inspectorat școlar, în 18 iulie până la ora 21:00 și în 19 iulie până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat, în 26 iulie. Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, va fi realizată în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele școlare pe 27 și 28 iulie.

Publicitate