35 de proiecte, selectate pentru finanțare, în cadrul celui de-al treilea apel al Programului Transnațional Dunărea

Comitetul de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea a selectat pentru finanțare 35 de propuneri de proiecte transmise cu ocazia desfășurării celui de-al treilea apel al acestui program. 

În 30 dintre cele 35 de proiecte selectate participă 63 de organizații din România, iar 6 dintre acestea îndeplinesc rolul de lider de proiect.

Astfel, România se situează pe locul 1 ca număr de parteneri și pe locul 3 ca număr de parteneri lideri între cele 14 state membre participante în program. 

Bugetul FEDR solicitat de toți partenerii din cele 35 de proiecte este în valoare de aproximativ 60 de milioane euro FEDR, un procent de 15% fiind solicitat de beneficiarii din România. Contribuția maximă a UE în cadrul acestor proiecte va fi de maxim 85%. În conformitate cu prevederile O.G. 29/2015, beneficiarii din România care nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat pot primi cofinanțare națională în valoare de 13% din bugetul propriu eligibil. 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul programului: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.

***

  • Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.
  • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației îndeplinește rolul de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru acest program. Autoritatea de Management și Secretariatul Comun sunt localizate la Budapesta, Ungaria, în cadrul Ministerului Finanțelor. 
  • Beneficiarii eligibili sunt: autorități locale/regionale/naționale, organisme de drept public, grupări europene de cooperare teritorială (GECT), organizații internaționale și organisme private, inclusiv IMM-uri din toate județele țării.

Cel de-al treilea apel de proiecte s-a desfășurat în doi pași. Primul pas (depunerea Expresiilor de interes) s-a desfășurat în perioada  28 ianuarie – 08 mai 2019, iar cel de-al doilea pas (depunerea aplicațiilor complete pentru propunerile selectate) s-a desfășurat în perioada 03 octombrie – 25 noiembrie 2019. 

Publicitate