Care sunt instituțiile pe care Guvernul le va desființa sau comasa

Guvernul României a făcut un pas semnificativ în ceea ce privește reforma administrației publice și măsurile fiscale prin publicarea în transparență decizională a proiectului de lege care vizează descentralizarea serviciilor publice și desființarea unor instituții cu rol similar.

Acest anunț important vine în contextul în care premierul Marcel Ciolacu se pregătește să-și angajeze răspunderea pe acest proiect în fața Parlamentului în cursul acestei săptămâni.

Proiectul de lege prevede că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, serviciile publice care sunt subordonate sau în coordonarea unor autorități publice centrale vor fi transferate sub autoritatea autorităților publice județene.

Acest pas semnificativ de descentralizare are ca scop îmbunătățirea gestionării serviciilor publice și asigurarea unei administrații mai eficiente la nivel local.

Printre serviciile publice care vor fi afectate de această schimbare se numără Direcțiile Județene de Familie și Tineret, care sunt subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, precum și Direcțiile Județene de Tineret și Sport, aflate sub coordonarea Agenției Naționale pentru Sport. De asemenea, și Casele Județene ale Elevilor și patrimoniul lor vor fi transferate sub autoritatea Ministerului Educației.

În paralel cu descentralizarea serviciilor publice, se va efectua și transferul de patrimoniu și fonduri necesare pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora. Transferul personalului încadrat pe aceste posturi și a responsabilităților aferente va fi reglementat printr-o lege inițiată de Guvernul României și ministerele de linie responsabile pentru coordonarea serviciilor publice respective.

Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale în sensul alin.(1) următoarele:

a) Direcțiile Județene de familie și tineret care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sau după caz cele aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Agenției Naționale pentru Sport sau în coordonarea/autoritatea/subordonarea altor structuri/entități similare;

b) Direcții Județene de Tineret și Sport sau după caz Direcțiile Județene de Sport care se află în coordonarea/subordonarea Agenției Națională pentru Sport;

c) Casele Județene ale Elevilor și patrimoniul aferent aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Educației;

– Odată cu descentralizarea serviciilor publice de interes național și transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul de patrimoniu precum și a fondurilor necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora; – –

– Transferul personalului încadrat pe posturi, a patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate, fondurile necesare care urmează a fi alocate se va face prin lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor de linie care au în responsabilitate coordonarea serviciilor publice menționate; Serviciile publice descentralizate) se află în coordonare metodologică a ministerelor de linie și subordonarea autorităților publice județene și implementează politicile și strategiile publice de interes național inclusiv programe naționale care sunt date în implementare direcțiilor județene;

Se desființează zeci de instituții:
Prin prezenta lege institutele, centrele sau stațiunile de cercetare – dezvoltare, respectiv institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 din OG 57/2002 privind cercetarea ştiințifică și dezvoltarea tehnologică publicată în Monitorul Oficial al României 643 din 30 august 2002, încadrate în clasa a III – a de performanță în urma evaluării performanței pentru integrare desfășurată în baza Legii 25/2023 fuzionează cu alte organizații de cercetare sau se desființează si se lichidează la propunerea ordonatorilor principali de credite în subordonarea/coordonarea/autoritatea cărora acestea se află.

Procesul de evaluare a performanței pentru integrare se desfășoară prin grija ordonatorilor principali de credite în subordinea/coordonarea/autoritatea institutele, centrele sau stațiunile de cercetare – dezvoltare se află până cel târziu la data de 31 decembrie 2024;

Până la data de 31 decembrie 2024 ordonatorii principali de credite au obligația de a lua măsurile pe care le consideră necesare astfel încât cheltuielile de personal respectiv cheltuielile materiale și servicii pentru toate institutele, centrele sau stațiunile de cercetare – dezvoltare, respectiv institutele naționale de cercetare – dezvoltare aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea lor și încadrate în clasa a III – a de performanță să fie reduse cu cel puțin 15% față de execuția bugetară a cheltuielilor înregistrate conform legii în contul de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2023;