De luni, când începe școala, elevii navetiști din 19 județe vor plăti transportul din banii lor!

Elevii din 19 județe care fac naveta pentru a ajunge la școală se confruntă cu o nouă problemă începând cu data de 8 ianuarie 2024, atunci când începe al treilea modul de școlarizare, informează edupedu.ro.

Operatorii de transport au emis un comunicat de presă în care anunță că, în urma unei noi hotărâri de Guvern adoptate pe 29 decembrie 2023, elevii navetiști nu vor mai beneficia de transport gratuit, fiind obligați să suporte costurile din propriul buzunar.

Publicitate

Hotărârea de guvern nr. 1337/2023 a fost adoptată pentru a remedia lacunele legislative anterioare și a include elevii care nu puteau primi abonamente gratuite din cauza lipsei contractelor dintre consiliile județene și operatorii de transport în comun.

Cu toate acestea, operatorii de transport afirmă că hotărârea nu a fost discutată cu ei, iar documentul nu prevede posibilitatea recuperării banilor din abonamentele acordate gratuit elevilor pentru lunile septembrie-decembrie sau chiar ianuarie.

În comunicatul emis, transportatorii acuză Ministerul Educației și Guvernul că au adoptat hotărârea fără a implica operatorii de transport în discuții, ignorând astfel preocupările și propunerile acestora. De asemenea, ei subliniază că nu au fost consultați, iar demersurile anterioare de a atrage atenția asupra problemelor generate de reglementările deficitare au fost ignorate.

Comunicatul de presă integral al Federației Operatorilor de Transport (FORT)

“Începând cu data de 08.01.2024, elevii din 19 județe rămân fără transport gratuit, ca urmare a emiterii unei noi Hotarâri de Guvern ce ar fi trebuit să rezolve lacunele legislative anterioare și să clarifice o serie de aspecte legate de efectuarea plaților către operatorii de transport.

Astfel, HG nr. 1337/2023 privind modificarea şi completarea HG nr. 810/2023, vine să bulverseze total situația deja haotică referitoare la acordarea facilităților de călătorie, elevilor ce nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Din cauza modului în care a fost elaborată prima hotărâre de Guvern respectiv HG 810/2023, ce a produs efecte încă din luna septembrie a anului trecut, in foarte multe județe (ex.:Botoșani, Iași, Suceava, Prahova) transportatorii nu au primit bani pentru transportul oferit gratuit elevilor in lunile Septembrie-Decembrie a anului trecut.

Este vorba de județele unde Consiliile Județene și-au bătut joc de serviciul public de transport și au refuzat să își îndeplinească obligațiile legale pentru organizarea licitațiilor pentru atribuirea prin contracte a grupelor de trasee.

Noua hotărâre 1337/2023 specifică la art. II alin 2 că: “începând cu data de 1 februarie 2024, în judeţele în care nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean ……. inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu mai poate efectua plăţi către operatorii de transport rutier judeţean.”.

Pe cale de consecință, în ianuarie, în aceste județe, elevii trebuie sa achite abonamentele din propriul buzunar. Menționăm că deconturile pentru transportul gratuit aferent lunii Ianuarie s-ar fi depus la inspectoratele școlare după data de 1 Februarie pentru eventuala achitare.

Iată însă cum aliniatul 1 al aceluiași articol II, bulverează total transportatorii ce așteaptă efectuarea plăților încă din luna noiembrie a anului trecut deoarece menționează că: “Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi, în judeţele în care până la data de 1 februarie 2024 nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean de persoane potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti efectuează plata serviciilor de transport executate de operatorii de transport rutier pentru elevi, cel mult la nivelul valorii unitare lei/km, aprobată conform prevederilor art. 4 alin. (53) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023”.

Deoarece noul HG a apărut în decembrie, nu se înțelege sub nici o formă din textul articolului de mai sus, dacă transportatorii beneficiază de încasarea sumelor doar pentru decontul depus in luna Ianuarie, aferent transportului asigurat în decembrie, sau și retroactiv pentru perioada Septembrie-Decembrie.

Noul HG nu a fost discutat cu operatorii de transport care, alături de asociațiile elevilor, au sesizat Guvernul, încă de anul trecut, cu privire la problemele grave generate de proasta reglementare.

Este din ce în ce mai clar că aceste norme sunt elaborate intenționat așa, pentru a putea fi interpretate în încercarea de a evita, prin orice mijloace, efectuarea deconturilor si acordarea gratuității la transport către elevi.

Federația Operatorilor Români de Transport atrage din nou atenția factorilor de decizie cu privire la necesitatea consultării permanente, ținând cont de faptul că atât Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării cât și Primul Ministru refuză constant orice formă de dialog cu reprezentații transportatorilor”.

„În 28 de județe au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii și pot fi decontate serviciile prestate de operatorii de transport de către inspectoratele școlare/direcțiile județene de învățământ preuniversitar, prin bugetul Ministerului Educației.

În 13 județe nu se asigură servicii publice de transport rutier județean, pe bază de contracte de delegare atribuite în condițiile Regulamentului CE nr. 1370/2007 și a legislației în domeniul achizițiilor publice, respectiv în județele: Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș și Maramureș, din care:

• în județele Giurgiu, Teleorman și Timiș nu se asigură sub nicio formă serviciul public de transport rutier județean;

• în județele Argeș, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava și Maramureș serviciul se efectuează prin licențe de traseu emise de consiliul județean, dar nu întrunește condițiile legale de serviciu public de transport rutier”, conform notei de fundamentare.

Publicitate