Instanța a considerat îmbogățire fără justă cauză primirea de la concubin a unei sume de bani pentru achiziționarea unui autoturism

Site-ul clujust.ro prezintă o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a considerat că o femeie s-a îmbogățit fără justă cauză în timp ce se afla într-o relație de concubinaj cu un bărbat care a reclamat-o ulterior.

ICCJ, prin decizia 778/2022, a admis o acțiune în îmbogățire fără justă cauză privind trimiterea unei sume de bani prin virament bancar în vederea achiziționării unui autoturism între un bărbat și o femeie aflați în relație de concubinaj.

Judecătorii Înaltei Curți tratează în motivarea deciziei greșita aplicare a dispozițiile a dispozițiilor articolului 1345 și 1348 din Codul Civil de către instanța inferioară prin reținerea unei juste cauză pentru îmbogățirea pârâtei justificate de un titlu convențional.

Astfel, ICCJ a constatat că în speță îmbogățirea pârâtei și însărăcirea corelativă a reclamantului își iau etiologia în faptul virării sumei de bani în contul bancar al pârâtei, operațiune în legătură cu care reclamantul a afirmat în cererea introductivă că a avut drept scop achiziționarea unui autoturism.

În contextul relației de concubinaj de lungă durată s-a mai reținut prin hotărârea instanței supreme dreptul reclamantului la restituirea sumei de bani constituind un raport obligațional grefat pe principiul echității și circumcis unei relații de concubinaj de lungă durată în cadrul căruia reclamantul, însărăcit ca efect al pierderii patrimoniale în remiterea sume de bani, urmărește realizarea dreptului său de creanță prin obligarea pârâtei îmbogățite să-i restituie valoarea cu care aceasta și-a sporit injust patrimoniul

S-a concluzionat că în absența unui contract sau a orcarui mijloc juridic sau oricărei alte acțiuni în justiție prin care reclamantul însărăcit să-și poată recupera pierderea suferită devin aplicabile regulile din materia îmbogățirii fără justă cauză, în virtutea principiului echității pentru restabilirea echilibrului patrimonial dintre concubini, rupt prin remiterea și încasarea unei sume de bani substanțiale ce depășește nivelul rezonabil al contribuției la viața de familie pe care o implică relația de concubinaj.