Liber la angajări în învăţământ, sănătate şi apărare! Parlamentul a votat proiectul de lege

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, decizional, un proiect de lege care oferă posibilitatea ca, în perioada stării de alertă, să fie organizate concursuri pentru ocuparea posturilor nedidactice, didactice auxiliare şi a unor funcţii din învăţământul preuniversitar, cele din învăţământul superior, din institutele de cercetare, la Academia Română, precum şi pe posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, medici şi asistenţi medicali din unităţile de învăţământ.

Pot fi organizate concursuri, în timpul stării de alertă, şi pentru posturile vacante din sistemul naţional de apărare, securitate naţională şi ordine publică, autorităţile administraţie locale.

Proiectul de lege care modifică şi completează legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost adoptat cu 234 de voturi „pentru, unul „împotrivă” şi o abţinere.

„Pe durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din instituţiile care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul României, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Inspecţia Judiciară, din structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene şi naţionale, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ”, conform iniţiativei legislative adoptate marţi, decizional, de către Camera Deputaţilor.

Proiectul de lege reglementează posibilitatea ca, pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană/Direcţiei de sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobare prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar militar aparţinând Ministerului Apărării Naţionale se vor putea suspenda la propunerea consiliului de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar militar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean, statului major al categoriei de forţe/comandamentului care are în subordine unitatea de învăţământ preuniversitar militar şi cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetului Municipal Bucureşti pentru 2 Situaţii de Urgenţă.

În ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ superior pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Educaţiei şi Cercetării.

Conform sursei citate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia să asigure suportul privind resursele materiale, formarea cadrelor didactice şi cadrul metodologic pentru desfăşurarea cursurilor online.

Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei şi cercetării.

Cursurile online se desfăşoară conform unui regulament al Senatului universitar, mai prevede iniţiativa legislativă.

Senatul a adoptat proiectul de lege pe 2 septembrie, în calitate de prin for sesizat, iar marţi iniţiativa a fost adoptată decizional de către Camera Deputaţilor. Prin urmare, legea adoptată de Parlament merge la promulgare la preşedintele Klaus Iohannis.

Publicitate