Media din gimnaziu devine primul criteriu de departajare la admiterea în liceu

Astăzi, în Monitorul Oficial, a fost publicat un ordin care aduce modificări semnificative în procesul de admitere la liceu începând cu anul 2024. Potrivit noilor prevederi, media generală de absolvire a claselor a V-a până la a VIII-a devine criteriul principal de departajare a candidaților la admiterea în liceu.

Aceasta înlocuiește nota obținută la proba de limba română din Evaluarea Națională, care fusese utilizată în acest scop în ultimii ani.

Publicitate

Schimbarea vine ca urmare a unei decizii anterioare de eliminare a mediei din gimnaziu din calculul notei de admitere la liceu, luată de fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, printr-un ordin de ministru publicat în septembrie 2022.

Această decizie a stârnit dezbateri aprinse în mediul educațional și printre părinți, iar schimbarea actuală este un răspuns la aceste preocupări.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care doi candidați la admiterea în liceu au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind următoarele criterii, în ordine:

  • Media generală de absolvire a claselor a V-a până la a VIII-a.
  • Nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale.
  • Nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale.
  • Nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Această modificare are ca scop promovarea unui proces de admitere mai echitabil și transparent, în care performanțele pe parcursul întregului ciclu gimnazial să aibă o influență semnificativă asupra admiterii la liceu.

Autoritățile educaționale au subliniat importanța continuării eforturilor pentru îmbunătățirea procesului de admitere și pentru asigurarea egalității de șanse pentru toți candidații.

Publicitate