Medicii veterinari vor putea fi transformați în polițiști, fără a susține vreun examen (document)

Noua lege cu privire la înființarea Poliției Animalelor va produce o serie se schimbări în ceea ce privește transferurile de specialiști din domeniul sanitar-veterinar către Poliția Română.

Bugetul.ro a verificat proiectul de Ordonanță de Urgență și a descoperit un detaliu interesant: o parte a personalului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, specializat în medicină veterină, va fi transferat în noua structură a Poliției Române.

Până la această oră, nu se știe numărul exact al medicilor veterinari care vor fi transformați în polițiști. Numărul va fi aprobat prin Ordinul ministrului de Interne, se arată în proiectul de OUG.

Publicitate

Mai mult, medicii veterinari vor fi transferați la Poliția Animalelor fără examen sau concurs.

În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2²) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor se transferă, fără examen sau concurs, personal specializat în medicină veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu acordul acestuia, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”, precizează proiectuld e Ordonanță de Urgență.

Ministrul Marcel Vela a declarat, marți, că proiectul privind înfințaera Poliției Animalelor are ca scop protejarea animalelor aflate în pericol.

Proiectul are ca scop protejarea animalelor aflate în pericol prin stabilirea unui mecanism care va permite polițiștilor să emită un ordin de plasare a animalului agresat, rănit sau maltratat într-un adăpost.

De asemenea, în proiectul de ordonanță instituim obligația Consiliul Județene și a Consiliului General al municipiului București de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor, fie prin organizarea unor adăposturi proprii, fie prin încheierea unor contracte cu grădini zoologice, cu iubitori de animale sau cu alte entități.

Vreau să precizez că animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire a acestora pentru a putea fi oferite spre adopție”, a afirmat Marcel Vela.

Dacă animalele sunt în pericol, polițiștii vor putea pătrunde pe o proprietate, fără acordul proprietarului.

(4) Pentru verificarea sesizărilor privind animalele aflate în situație de pericol și în scopul cunoașterii situației de fapt, polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol potrivit art. 241, alin.(2) lit.a)-d). 

(5) Polițiștii pot folosi forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional, pentru a pătrunde  în spațiile prevăzute la alin. (4).

(6) Acțiunile polițiștilor în spațiile prevăzute la alin. (4), inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate
cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fără consimțământul persoanelor”, precizează proiectul de OUG.

Publicitate