Mitropolia Moldovei organizează interviuri pentru cei care vor să predea religia în școli

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, prin Sectorul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, a anunţat că urmează să organizeze interviuri în toată Moldova pentru acordarea binecuvântării, mai exact al avizului cultului, celor care vor să predea disciplina Religie ortodoxă, transmite Ziarul de Iaşi.

Această cutumă a Bisericii Ortodoxe Române nu este prevăzută în draftul legilor educaţiei, consultate de publicația locală. Acest aviz al cultului presupune validarea tuturor celor care vor să predea religia în şcoli, fie că e vorba de învăţământul general, fie că este vorba despre seminariile sau liceele teologie ortodoxe.

Publicitate

Cu acest aviz, conform Mitropoliei, aceştia se vor putea înscrie „la diferite etape de mobilitate şi de perfecţionare didactică în anul şcolar 2023-2024”.

„Arhiereasca binecuvântare va fi acordată candidaţilor din judeţele componente ale Arhiepiscopiei Iaşilor, în municipiile reşedinţă de judeţ, de către o comisie formată din reprezentantul Centrului eparhial Iaşi, inspectorul pentru disciplina Religie şi un profesor metodist.

Candidaţii laici, care solicită binecuvântare, vor susţine un examen psihologic compus dintr-o parte scrisă şi un interviu, în urma căruia se va elibera un aviz psihologic. Avizul psihologic se poate obţine şi până la data interviului”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei.

Astfel, vineri, 17 februarie, va avea loc examenul la Piatra Neamţ, luni, 20 februarie la Botoşani şi miercuri, 22 februarie, la Iaşi. Candidaţii, inclusiv cei care nu sunt preoţi, trebuie să îi adreseze o cerere lui IPS Teofan în care să precizeze că vor respecta prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, inclusiv hotărârile autorităţilor bisericeşti.

Chiar dacă nu sunt membri ai clerului, trebuie să aducă o recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu sau de la părintele care le este duhovnic.

Totodată, cei care au mai lucrat ca preoţi trebuie să aducă o recomandare de la parohul din parohia pe raza căreia se află şcoala unde a predat în ultimul an. Alte documente includ şi presupun transmiterea unor memorii de activitate sau avize ale protopopiatului, în funcţie de gradul şi de provenienţa candidaţilor”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei.

Candidaţii, inclusiv cei care nu sunt preoţi, trebuie să îi adreseze o cerere lui IPS Teofan în care să precizeze că vor respecta prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, inclusiv hotărârile autorităţilor bisericeşti.

Alte documente includ şi presupun transmiterea unor memorii de activitate sau avize ale protopopiatului, în funcţie de gradul şi de provenienţa candidaţilor.

Candidații laici, care solicită binecuvântare, vor susține un examen psihologic compus dintr-o parte scrisă și un interviu, în urma căruia se va elibera un aviz psihologic. Avizul psihologic se poate obține și până la data interviului, de la Cabinetul Psihologic Atest din Iași, bld. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, etaj 2, cam. 14, e-mail: [email protected], telefon: 0232 278 223, mobil: 0726 327 077, WhatsApp: 0721 597 533 (pentru mesaje).

Acte necesare pentru obținerea arhiereștii binecuvântări
I. Profesori:

 • Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 • Copie a actului de identitate;
 • CV-Europass;
 • Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu sau de la părintele duhovnic;
 • Recomandare de la preotul paroh al parohiei pe raza căreia se află școala unde a predat în ultimul an (de la toți preoții parohi ai parohiilor pe raza cărora se află unitățile școlare/structurile unde a predat în ultimul an);
 • Memoriu de activitate pentru ultimul an școlar vizat de conducerea școlii/școlilor unde a predat în ultimul an, precum și de responsabilul cercului pedagogic.

 II. Profesori de la Seminariile/Liceele Teologice:

 • Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 • Copie a actului de identitate;
 • CV-Europass;
 • Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu sau de la părintele duhovnic;
 • Memoriu de activitate pentru ultimul an școlar vizat de directorul unității școlare și de responsabilul cercului pedagogic;
 • Acordul scris al directorului Seminarului/Liceului Teologic unde dorește să aplice.

III. Absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași:

 • Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 • Copie a actului de identitate;
 • CV-Europass;
 • Recomandare de la preotul paroh din parohia de domiciliu;
 • Recomandarea spiritualului facultății de teologie (pt. absolvenții din anul universitar curent);
 • Recomandarea părintelui duhovnic (pt. absolvenții din anii anteriori).

IV. Absolvenți în alte centre universitare din cuprinsul Patriarhiei Române:

 • Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 • Copie a actului de identitate;
 • CV-Europass;
 • Copii ale diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
 • Documentul prin care s-a acordat binecuvântarea[1] Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru efectuarea studiilor de teologie în cadrul altor facultăți din cadrul Patriarhiei Române;
 • Recomandarea preotului spiritual/al tutorelui din cadrul facultății absolvite,  prin care să se sublinieze calitățile pedagogice ale candidatului, conduita sa ireproșabilă, implicarea în activitatea misionară a Bisericii pe parcursul studiilor (pt. absolvenții din anul universitar curent);
 • Recomandarea părintelui duhovnic (pt. absolvenții din anii anteriori);
  Recomandare paroh din parohia de domiciliu, iar dacă a mai predat în ultimul an, și recomandarea de la preotul paroh al parohiei pe raza căreia se află școala.

V.  Preoți:

 • Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 • Copie a actului de identitate;
 • CV-Europass;
 • Recomandare protopopiat (cu precizarea expresă a etapei de mobilitate didactică sau a gradului didactic);
 • Raport privind activitatea catehetică desfășurată în parohie, vizat de protopop și de responsabilul pentru cateheză la nivel de protopopiat;
 • Memoriu de activitate pentru ultimul an școlar vizat de directorul unității școlare și de șeful de cerc pedagogic.

Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor

[1] Dacă acest document nu poate fi disponibil în original, este valabilă și o copie, dar însoțită de un memoriu, din partea candidatului, referitor la contextul care a determinat absolvirea respectivei facultăți de teologie.

Publicitate