Penitenciarele nu mai au bani de hârtie igienică, mâncare și curent!

Ministerul Justiției a înaintat un memorandum Guvernului, solicitând majorarea limitelor de credite bugetare aprobate pentru luna iunie 2024 destinate Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate acesteia.

Necesitatea suplimentării este crucială pentru a asigura plata integrală a facturilor scadente în luna iunie 2024.

Prin adresa nr. 5/32609/21.05.2024, Ministerul Justiției a transmis Ministerului Finanțelor necesarul de credite bugetare și de angajament în sumă totală de 662.055 mii lei pentru angajamente și 323.469 mii lei pentru credite bugetare. Cu toate acestea, Guvernul a aprobat doar 243.197 mii lei pentru angajamente și 272.019 mii lei pentru credite bugetare, lăsând un deficit considerabil.

Pentru a evita dezechilibrele în unitățile penitenciare și a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților specifice, Ministerul Justiției solicită suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 11.018 mii lei. Această sumă este destinată acoperirii costurilor pentru materiale de curățenie, utilități, hrană, medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți.

Dacă aceste fonduri nu sunt suplimentate, există riscul apariției unor penalități de întârziere, acțiuni în justiție din partea furnizorilor și, nu în ultimul rând, sistarea livrării bunurilor și serviciilor necesare. Acest scenariu ar afecta negativ condițiile de detenție și ar putea duce la condamnări ale României din partea CEDO pentru neasigurarea drepturilor prevăzute de lege persoanelor private de libertate.

În concluzie, pentru a asigura respectarea drepturilor celor 24.106 persoane private de libertate aflate în unitățile sistemului penitenciar și pentru a preveni apariția unor focare de infecție și epidemii din cauza igienei precare, Ministerul Justiției solicită urgent suplimentarea limitelor de credite bugetare pentru luna iunie 2024.

Publicitate