Pensionarii români stabiliți în străinătate trebuie să demonstreze că sunt în viață pentru a primi pensia

Pensionarii români stabiliți în străinătate vor trebui să furnizeze dovada că sunt în viață de două ori pe an autorităților din România, conform ultimelor modificări legislative introduse recent.

Legea pensiilor, cunoscută sub denumirea de Legea 360/2023, stabilește că acești beneficiari nerezidenți ai sistemului public de pensii trebuie să transmită semestrial un „certificat de viață” pentru a continua să beneficieze de drepturile cuvenite.

Publicitate

Certificatul de viață, document esențial pentru confirmarea existenței beneficiarului de pensie, trebuie să fie transmis autorităților române până la data de 31 martie și, respectiv, până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Noul regulament impune o responsabilitate directă asupra beneficiarului nerezident, care trebuie să inițieze transmiterea acestui certificat.

Printre prevederile principale ale Legii 360/2023 se numără:

Beneficiarul nerezident trebuie să transmită certificatul de viață de proprie inițiativă.
Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau ședere permanentă, iar această autoritate trebuie să certifice semnătura.
Modelul unic de certificat de viață va fi aprobat prin ordin al președintelui CNPP (Casa Națională de Pensii Publice).
În cazul în care pensionarii din străinătate nu respectă cele două termene de transmitere a certificatului de viață, adică 31 martie și 30 septembrie, plata pensiei se va suspenda începând cu luna următoare. Cu toate acestea, reluarea plății se va efectua de la data suspendării, dacă beneficiarul nerezident prezintă sau comunică certificatul de viață după expirarea termenelor menționate.

Certificatul de viață va fi emis în dublu exemplar, în versiune bilingvă, și transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenți, utilizând o limbă de circulație internațională în plus față de limba română. Un exemplar va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoțit de dovada comunicării beneficiarului nerezident. Complețarea și transmiterea certificatului implică atât responsabilitatea beneficiarului, cât și a autorităților implicate.

Publicitate