Programul ”Noua Casă” 2024: cum se poate accesa creditul

Ministerul Finanţelor a confirmat că Programul „Noua Casă” va continua și în anul 2024, potrivit informațiilor furnizate de Agerpres. Acest program, care a cunoscut o popularitate notabilă în rândul tinerilor, se va desfășura în continuare în lei și oferă sprijin financiar pentru achiziționarea unei singure locuințe.

Conform noilor reguli stabilite pentru anul 2024, valoarea maximă a creditului acordat în cadrul Programului „Noua Casă” depinde de prețul locuinței și avansul solicitat. Astfel, pentru locuințe cu un preț maxim de 70.000 euro, creditul poate ajunge până la 66.500 euro, cu un avans de 5%.

Publicitate

În cazul locuințelor cu prețuri între 70.000 și 140.000 euro, valoarea maximă a creditului este de 119.000 euro, iar avansul solicitat este de 15%, informează stiripesurse.ro.

Dobânda aplicată în cadrul programului este variabilă și se calculează în funcție de Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), la care se adaugă o marjă fixă de aproximativ 2%. Această abordare are scopul de a oferi beneficiarii Programului „Noua Casă” cu rate de dobândă competitive și accesibile.

Anul precedent a înregistrat un total de 1.940 de credite acordate prin Programul „Noua Casă”, cu principalul beneficiar fiind categoria de tineri cu vârste între 26 și 35 de ani. Aceștia au preferat în mare parte să acceseze finanțări pentru achiziționarea unor apartamente cu suprafețe cuprinse între 50 și 100 de metri pătrați, având prețuri între 50.000 și 100.000 euro.

Programul „Noua Casă” a devenit astfel un sprijin semnificativ pentru tinerii aspiranți la achiziționarea unei locuințe și contribuie la stimularea pieței imobiliare din România. Cu noul an în desfășurare, se așteaptă ca interesul pentru acest program să rămână susținut, iar Ministerul Finanțelor este determinat să ofere sprijin continuu pentru accesul la locuințe pentru tinerii care îndeplinesc criteriile Programului „Noua Casă”.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a 3 rate de dobândă.

Programul nu are limită de vârstă şi poate fi accesat fie singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de eligibilitate ale Programului.

Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al Programului, cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea de a accesa creditul Noua Casă doar soțul care îndeplineşte condiția legată de accesarea unei singure locuințe în cadrul Programului şi care va avea calitatea de împrumutat, celălalt având doar calitatea de garant/ coplatitor.

Garantul, persoana fizică, soț/soție al/a beneficiarului, este parte semnatară a contractului de garantare, are calitatea de co/proprietar al locuinței achiziționate în cadrul Programului, îşi asumă toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul.

Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis să lucreze.

LOCUINȚA PE CARE O POȚI CUMPĂRA ŞI LA CE PREȚ
Programul Noua Casă diferențiază locuințele în funcție de preț în contextul cerințelor legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare astfel:

– cu un preț de maxim 70.000 Euro – majoritatea locuințelor achiziționate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.

– cu un preț cuprins între 70.001 Euro – 140.000 Euro – locuințe NOI, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.

Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000 /140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Un ghid cu informații utile despre cine poate aplica și care este procesul poate fi accesat și descărcat aici în format PDF.

Întrebări frecvente
1. Cum se poate trimite o cerere/petiție către Ministerul Finanțelor referitor la programul Noua Casă?

R: Prin poștă la adresa Ministerului Finanțelor, Registratura Generală, strada Apolodor nr.17, București, sector 5

sau

utilizând formularul online.

2. Cum se primește răspunsul la o cerere/petiție ?

R: Numai prin Poșta Romană sau prin e-mail prin serviciul relații cu publicul din cadrul MFP (la cerere).

3. Am achiziționat un imobil prin programul Noua Casă și doresc să-l înstrainez/vând. Cum se procedează ?

R: Înstrăinarea (vânzarea) imobilului se poate realiza după împlinirea a 5 ani de la achiziționarea acestuia, cu acordul Ministerului Finanțelor care se obține prin transmiterea unei cereri prin poșta sau e-mail, însoțită de o copie a cărții de identitatea a beneficiarului sau beneficiarilor Programului și o copie a contractului de garantare. Acordul MF se poate acorda separat de acordul băncii.

4. Se poate înstrăina un imobil dobândit prin programul Noua Casă mai devreme de 5 ani?

R: Se poate în următoarele situații:

a) prin dovedirea incapacității de plată și preluarea ratelor de către o altă persoană care îndeplinește condițiile programului Noua Casă.

b) achitare integrală a creditului din surse proprii.

5. Aș dori un acord de închiriere/comodat/sediu social la imobilul dobândit prin program, puteți să mi-l acordați?

R: E nevoie să aveți mai întâi acordul băncii pe care să-l anexați la cererea către MF, precum și o copie după contractul de garantare după care MF își dă acordul.

6. Vă rog sa îmi dați acordul pentru cedare cote părți către Primărie pentru îmbunătățirea drumului (ex: asfaltare)

R: Este necesară adresa Primăriei (Hotărârea Consiliului Local) de care apartineți din care să rezulte că au fost aprobate lucrări de interes public și pentru care solicitați cedarea terenului ”drum de acces”, împreună cu celelalte cote de teren aferente imobilului achiziționat prin programului Noua Casă.

7. Am achitat creditul integral și doresc ridicare de ipotecă.

R: În cazul rambursării anticipate din surse proprii, odată cu rambursarea integrală a creditului, finanțatorul (banca) este obligat să transmită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii dovada rambursării integrale a acestuia. După examinarea documentelor primite, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii va elibera acest acord pe care-l transmite împreună cu decizia de ridicare a ipotecii și de radiere a interdicțiilor din cartea funciară, către finanțator.

8. Aș dori acordul MF privind racordarea la rețeaua de gaze/de energie electrică.

R: Se acorda în baza cererii beneficiarului Programului însoțită de o copie după contractul de garantare.

9. Vă rog sa îmi dați acordul cu privire la modernizarea imobilului (ex: construcție balcon, unire două camere prin spargerea unui zid comun și construcția altuia necesar).

R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate.

În cazul în care se solicită demolarea/construcția/alipirea unei anexe, garaj, prin care are loc extinderea imobilului achiziționat prin Program trebuie atașat și un memoriu tehnic din care să rezulte creșterea valorii imobilului.

10. Vă rog să îmi dați acordul pentru construcția unui garaj.

R: E necesar sa trimiteți cererea însoțită de copie contract de garantare și copie certificat de urbanism care să conțină modificările solicitate

11. Vă rog să îmi dați acordul pentru dărâmare casă dobandită prin programul Noua Casă și construirea alteia noi în locul celei vechi.

R: Nu este permisă de legislația programului Noua Casă.

12. Pot să îmi fac pensiune la sediul imobilului dobândit prin programul Noua Casă?

R: Nu este permisă schimbarea destinației de locuință a imobilului dobândit prin programul Noua Casă.

13. Am achiziționat un imobil Noua Casă și după cumpărare am constatat că suprafața cumpărată din extrasul de carte funciară nu este aceeași cu suprafața înregistrată la Primărie. Cum pot să rectific eroarea?

R: Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor efectuate în cartea funciară, altele decât cele care constituie cazuri de rectificare, se pot îndrepta la cerere sau din oficiu la Oficiul pentru cadastru.

14. Există o taxă de urgență pentru obținerea acordului (ex:închiriere, extindere, modernizare, servitute, sediu social, etc.) într-un timp mai scurt?

R: Nu există taxă de urgență, petițiile se procesează în ordinea în care au ajuns în instituție după data și numărul de înregistrare.

15. În urma divorțului de soț/soție aș dori să fie trecut/ă în contract doar persoana mea (am facut dovada posibilității plății ratelor la bancă) și vă rog să îmi dați acordul.

R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

16. Am dobândit împreună cu soțul un imobil prin programul Noua Casă și doresc în urma întocmirii unei convenții matrimoniale, să fie trecut imobilul doar pe numele meu.

R: Nu este necesar acordul ministerului întrucat în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

17. Înainte de căsătorie am dobândit un imobil prin programul Noua Casă, iar acum doresc să fie inclus și soțul în contract.

R: Nu este necesar acordul ministerului întrucât în conformitate cu legislația în vigoare, finanțatorul este abilitat să emită acest acord.

18. Se poate refinanța un credit dobândit prin programul Noua Casă?

R: Legislația Programului permite operațiunea de refinanțare, în acest caz se face ca solicitare către Ministerul Finanțelor.

19. Aș dori să mai construiesc o cameră la imobilul dobândit prin Noua Casă.

R: E necesar certificat de urbanism, autorizație de construcție și memoriu tehnic, contract de garantare (documentele se pot trimite în copie), ipoteca se va extinde și pe camera construită.

20. Doresc să achiziționez o locuință mai mare tot în cadrul programului Noua Casă. Ce pași trebuie urmați?

R: Legislația nu mai prevede această posibilitate.

21. Există termen de valabilitate pentru acordurile emise?

R:Acordurile exprimate de Ministerul Finanțelor sunt valabile permanent, neexistând un termen de valabilitate pentru acordurile exprimate.

22. Se poate obține acordul pentru lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin programul Noua Casă (mansardare bloc, vânzare uscătorie, etc.)?

R: Datorită faptului că există ipoteca statului asupra imobilelor achiziționate prin Program, cotele părți aferente imobilului achiziționat prin Program nu se cedează, iar persoanele care execută aceste lucrări de construcție sau îmbunătățire, altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a le efectua în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările în cartea funciară excluzând cotele părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului Noua Casă, asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului.

23. Mai există plafon disponibil? Când se aprobă noile sume?

R: Prin Strategia programului Noua Casă (2017- 2021) aprobată de Guvern prin Memorandum în data de 29 noiembrie 2016, se asigură predictibilitatea și transparența condițiilor generale și a plafoanelor de garantare aferente Programului. Astfel, dacă pentru primul an al Strategiei (2017) s-a alocat un plafon de 2.500 milioane lei, pentru anii 2, 3 și 4 (2018- 2020) se are în vedere un plafon de 2.000 milioane lei, iar pentru ultimul an (2021) 1.500 milioane lei. Nivelul plafoanelor poate fi modificat prin revizuiri anuale ale Strategiei.

24. Cum pot sa repun creditul în condițiile inițiale ale contractului? Sunt în situația în care mi s-a executat creditul și doresc sa îmi iau casa înapoi.

R: După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF către Finanţator, dumneavoastră puteti solicita o singură dată băncii repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.

Banca solicită la ANAF sumele ramase de plată din valoarea împrumutului, precum și cheltuielile de executare silită. De asemenea banca face o analiză a beneficiarului cu privire la posibilitatea acestuia de a plati în continuare creditul și apoi în 60 de zile emite decizia de aprobare/respingere a repunerii.

25. Am avut o daună la locuința achizitionată prin Program. Cum să procedez ?

R: În cazul daunelor parțiale, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuintei.

În cazul în care despăgubirea depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 EUR, dar se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului inițial, finanțatorul și statul reprezentat de MF emit acordul pentru efectuarea plății despăgubirii către proprietarul locuinței.

Publicitate