PREMIERĂ! Sfântul Sinod vine cu propuneri pentru combaterea și sancționarea corupției în Biserică!

Într-o inițiativă în premieră, Cancelaria Sfântului Sinod a identificat lacune semnificative în măsurile canonice actuale privind sancționarea corupției în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și a propus reforme esențiale pentru a combate această problemă gravă.

În acest sens, s-a subliniat necesitatea înființării unor Corpuri canonice de control juridic și financiar, coordonate de ierarhi vicari, la nivel patriarhal și mitropolitan.

Pentru a asigura integritatea acestor corpuri de control, se propune încadrarea specialiștilor în domeniile juridic și economic, care să fie cunoscuți pentru corectitudinea, profesionalismul și devotamentul față de principiile Bisericii.

În plus, s-a constatat că regulamentele actuale nu includ clarificări referitoare la abaterile precum corupția materială, deturnarea de fonduri, mita, traficul și cumpărarea de influență în cadrul autorităților canonice disciplinare și instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Propuneri practice de completare a măsurilor canonice privind sancționarea corupției în Biserică

În urma analizei actualelor prevederi statutare și regulamentare din Biserica Ortodoxă Română, la Cancelaria Sfântului Sinod s a constatat că deși dreptul de devoluțiune (stabilit prin canonul 11 al Sinodului VII ecumenic) este prevăzut statutar la nivel central (pentru Patriarhul României) și mitropolitan (pentru Mitropolit) și pentru ambele autorități este prevăzut să existe un Corp de inspecție bisericească cu responsabilități generale de inspecție bisericească adică de control, nu există însă o coroborare între aceste două prevederi statutare.

Pentru realizarea acestei coroborări este necesar ca, la nivel patriarhal și
mitropolitan, să fie înființate Corpuri canonice de control juridic și financiar care să fie coordonate din încredințarea Patriarhului României, respectiv a Mitropolitului, de către un ierarh vicar.

Totodată, este necesar ca în cadrul acestor Corpuri canonice de control juridic și financiar , să fie încadrați specialiști (juriști și economiști) cu experiență, care să fie caracterizați prin corectitudine, profesionalism și fidelitate față de Biserică.

În plus, este nevoie de redactarea și aprobarea unui Regulament al Corpurilor canonice de control juridic și financiar, care să prevadă atributele și responsabilitățile acestor organisme de control juridic și financiar, precum și modul lor de organizare și funcționare.

Totodată, s-a constatat că, în Regulamentul autorităților canonice disciplinare și
al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, nu sunt prevăzute ca abateri fapta sau tentativa de corupție materială, deturnarea de fonduri, obținerea ilegală de fonduri darea de mită luarea de mită traficul de influență și cumpărarea de influență.

Rezultă, așadar, că este necesară completarea Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române cu prevederi referitoare la aceste fapte de corupție ca abateri ce trebuie sancționate de autoritatea bisericească.

Prin urmare, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 14 decembrie 2023, Permanența Consiliului Național Bisericesc a aprobat ca toate aceste propuneri practice de completare a măsurilor canonice privind sancționarea corupției în Biserică să fie prezentate, spre analiză și aprobare, la următoarea ședință de lucru a Sfântului Sinod.

Cancelaria Sfântului Sinod

Publicitate