Raportul Curții de Conturi: 8 consilieri personali ai primarului Carabelea au primit salarii mai mari prin încălcarea Legii!

Curtea de Conturi a făcut un control la primăria Municipiului Piatra-Neamț în perioada mai-iulie 2022, iar sinteza cu principalele abateri și încălcări ale legii se întinde pe 30 de pagini.

Structura centrală a Curții de Conturi ne-a trimis pe adresa redacției acest Raport, pe care vi-l vom prezenta pe parcursul mai multor episoade.

Zilele trecute am scris despre angajări suspecte la Primăria Municipiului Piatra-Neamț.

Astăzi vorbim despre un alt subiect descoperit de controlul Curții de Conturi și care a dus la prejudicierea bugetului local cu aproape 60.000 de lei, prin drepturi salariale eronate acordate consilierilor personali ai primarului Carabelea.

După cum se știe, administrația Carabelea a deschis larg robinetul angajărilor în primărie, o serie de pile și relații și-au găsit un loc călduț, la buget, iar primarul a ajuns la un adevărat record, rotind până acum un număr de 17 consilieri personali.

Astfel, Curtea de Conturi face referire la modul în care au ajuns să fie plătiți un număr de 8 consilieri personali, care au beneficiat de salarii mai mari în comparație cu alți salariați ai primăriei, care au aceleași studii/gradații/funcții.

O parte din banii de investiții din oraș se scurg către colegi de partid ai primarului Carabelea!

Extras din Raportul Curții de Conturi:

”Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, cu funcții de conducere, sau care ocupă o funcție de demnitate publică – Stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în cabinetul primarului, prin nerespectarea prevederilor din Nota la Anexa 8 cap. II, lit. A, pct. IV b) – Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală.

S-a constatat că salarizarea celor opt consilieri din cabinetul primarului nu respectă condiția impusă de legiuitor ca salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, să fie utilizate şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului, în vederea evitării unor diferențe salariale între categorii de personal plătit din fonduri publice.

Astfel, salariile de bază acordate pentru consilierii personali ai primarului sunt superioare celor stabilite pentru funcțiile de consilier gradul IA, potrivit fiecărei gradații de vechime, prin prisma faptului că pentru funcția de consilier gradul IA salariile de bază au fost stabilite având în vedere cuantumurile minime din grila de salarizare din Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 25 din 30.01.2020, în timp ce pentru consilierii din cabinetul primarului salariile de bază au fost stabilite plecând de la cuantumurile maxime corespunzătoare fiecărei gradații.”

Curtea de Conturi menționează încălcarea mai multor prevederi legislative, iar valoarea erorii constatate este de 58.651 lei.

De ce Administrația Carabelea ascunde pe ce cheltuie primăria banii? Ce nu trebuie să știe pietrenii?

Amintim că în bugetul municipiului Piatra-Neamț, cheltuielile de personal se ridică la un record absolut, de 56.285.400 lei, asta însemnând aproape 11,5 milioane de euro.

disclaimer

Publicitate